Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, eğitim alanında bazı değişikliklerin yolda olduğunu ortaya koydu. Programda yer alan bilgilere göre üniversiteye giriş puanlarında bir değişiklik yapılacağını gözler önüne seriyor. Bu değişiklik, özellikle de hukuk, mühendislik ve sağlık sektörüne ilişkin bölümlere girmek isteyen öğrenciler için büyük önem arz ediyor.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın eğitim başlığı altında yer alan bilgilere göre üniversitelere girişte uygulanan asgari başarı puanının kapsamı genişletilecek. Yani artık daha fazla bölümde asgari başarı puanı uygulanacak. Ayrıca, az önce bahsettiğimiz hukuk, mühendislik ve sağlık bölümlerinde uygulanan asgari başarı puanı yükseltilecek. Böylelikle öğrenciler, söz konusu bölümlere girebilmek için daha iyi sıralamalar yapmak durumunda kalacaklar.

2022 itibarıyla ‘kadın üniversiteleri’ kurulacak

3 Bölümün Üniversite Giriş Puanları Yükseltiliyor

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre artık üniversitelerde bol bol kontenjan açılmayacak. Yetkililer, bunun yerine arz-talep durumu, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, bölümlerin asgari doluluk oranları ve üniversitelerin kapasitelerine göre kontenjan belirlemesi yapacaklar. Ayrıca 2023 yılına gelindiğinde en az 2 üniversitenin en iyi 100 üniversitesi arasında yer alması, en az 5 üniversitenin ise en iyi 500 arasına girebilmesi hedefleniyor. Öte yandan; doktora yapan kişilerin sayısı da yıllık 15 bin civarına çıkarılacak.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda değinilmesi gereken bir diğer konu da kadın üniversiteleri. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Japonya’yı örnek göstererek dile getirdiği kadın üniversiteleri, 2022 yılında kurulmaya başlayacak. Üstelik bu eğitim kurumları yalnızca kağıt üzerinde kurulmayacak. Akademik birimlerin kurulmasını da sağlayacak yetkililer, kadın üniversitelerinin hizmet vermeye başlamasını sağlayacaklar.

Kaynak: webtekno

Write A Comment