TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesini konu alan bir komisyon oluşturuldu. Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü bürokratları tarafından tespit ve önerilere ilişkin sunum yapıldı.

Yapılan sunum ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’deki kadınların istihdam oranlarının yanı sıra evli ve bekarlara farklı vergi oranlarının getirilmesi, kamuda esnek mesai sistemi, doğum sonrası babalık izin sürelerinin arttırılması gibi önerilerini TBMM’ye sundu.

Bakanlığın Önerileri Dikkat Çekti

Aile Bakanlığı'nın TBMM'ye Önerilerini Sundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü bürokratlarının hazırladığı sunuma göre;

  • Türkiye’de kadınların istihdama katılım oranı yüzde 28,9, kayıt dışı çalışma oranı ise %36,8.
  • Türkiye’de 15 yaş üstü 31 milyon 623 bin olan kadın nüfusunun, 22 milyona yakını çalışmıyor.
  • Türkiye’nin kırsal bölgelerinde yaşayan kadınların yüzde 96’sı ücretsiz, aile işçisi olarak ya da kayıt dışı çalışıyor.
  • Türkiye’de ücretli veya yevmiyeli çalışan kadınların oranı yüzde 30,6, işveren olarak çalışan kadınların oranı yüzde 12,2, kendi hesabına çalışan oranı ise yüzde 17,1.

Aile Bakanlığı’nın komisyona bildirdiği öneriler ise şu şekilde:

Evli ve bekarlar için farklı vergi sistemi: Evli ve bekarlar için farklı vergi oranlarının getirilmesi, çocuk sayısına göre vergi oranlarının azaltılması ya da vergi iadesi yapılmalı.

Esnek mesai sistemi: Kamuda çalışan memurlar için çocukları ilköğretim çağına gelene kadar ebeveynlerinin yarı zamanlı çalışması ve mesai saatlerinin kreş, okul vb. kurumların giriş çıkış saatine uyumlu hale getirilmesine yönelik bir düzenleme olmalı. İşe de bağlı olarak ebeveynlerin evden çalışma imkanları sunulması, eğer mümkünse hibrit bir çalışma modeli oluşturulmalı.

Kreş Desteği: Çalışan ebeveynlere kreş için nakit desteği sağlanmalı, ücretli ebeveyn izin süreleri uzatılmalı.

Doğum sonrası izinlere yönelik düzenleme: Kadınların doğum sonrası gelir kaybına uğramamaları için günlük kazancının tamamı ödenmeli, esnek çalışma biçimleri güvenceli esneklik modeline uygun hale getirilmeli. Doğum sonrası ücretli babalık izni süresi arttırılmalı.

Yıllık izinler: Ebeveynlerin yıllık izinleri, dönüşümlü olmak şartıyla çocuklarının tatil dönemlerine göre düzenlenmeli.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın TBMM’ye sunduğu bu çalışma şu anlık yalnızca bir öneri olduğunu unutmamak lazım. Önerilerin ne kadarı uygulanabilir ya da düzenlemeye sokulabilir henüz bilinmese de üzerine uzun bir süre tartışılacak gibi görünüyor.

Kaynak: webtekno

Write A Comment