Padaunglar; Güneydoğu Asya’da Myanmar ve Tayland’da yaşayan Kızıl Karen Kabilesi’nin alt topluluklarından biri. Sosyokültürel olarak günümüzden geri olan bu topluluğun tuhaf bir güzellik algısı var. Topluma göre; bir kadının güzellik ölçüsü boyun ölçüsü ile eşdeğer. Alışılmışın dışındaki bu güzellik algısı dış dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor. Her yıl bölgeye turist akını yaşanıyor, fotoğraf sanatçıları binlerce çekim yapıyor.

Padaung kelimesi bölgenin yerel dili olan Shan dilinde uzun boyun anlamına geliyor. Anlayacağınız üzere; topluluklarına uzun boyun ismini verecek kadar bu konuda hassaslar. Bazı kaynaklarda Padaung Kadınları’ndan “Zürafa Kızlar” olarak da bahsedilmektedir ki bu betimlemede haksız olduklarını söylemek mümkün değil.

Padaung Kadınları’nın boyunları nasıl uzuyor?

Güzellik Uğruna Çekilecek Çile mi?

Bir Padaung Kadını, beş yaşından itibaren boynuna halka takmaya başlamaktadır. Ömrünün sonuna kadar taşıyacağı halkaların sayısı ortalama 20 halka’dır. Bu 20 halkayı takarak omuzlarında toplamda 12 kiloluk bir yük taşımış olurlar. Bu 12 kiloluk ağırlık zamanla kuvvet uygulayarak omuzlarıçökertmektedir. Yani aslında gördüğümüz uzayan bir boyun değil, çöken omuzlardır. Bugüne kadar en çok halkayı takan kadının rekoru 37 halkadır. En uzun ölçülen boyun ise 42 santimetredir. Çoğu zaman bu halkalar pirinç alaşımından yapılmaktadır. Günlük yaşama çok uygun olmayan bu aksesuarlar(!) istenmeyen sonuçlara da yol açmaktadır.

Peki bu çileye neden katlanıyorlar?

Güzellik Uğruna Çekilecek Çile mi?

Padaung Kadınları’nın bu kötü şöhretlerinin ardında birden fazla hikaye ve sebep var. Bu sebeplerden en çok bilineni; Padaung Toplumu’ndaki güzellik algısıdır. Bir kadın eğer güzel olmak istiyorsa; uzun boyunlu olmak zorundadır. Bir diğer sebep; Padaung inanç kültüründekiejderhaların önemidir. Kadınlar boyunlarını uzun tutunca kendilerini ejderhaya benzettiklerini düşünürler, bu da inançları için övünç kaynağıdır.

Güzellik Uğruna Çekilecek Çile mi?

Ayrıca kadınların vahşi hayvan saldırılarından kendilerini bu şekilde savunduğu da anlatılmaktadır. Son olarak; çok eski zamanlarda, köle ticaretlerinin olduğu dönemlerde Padaung Kadınları boyunlarını bilerek uzatırlardı. Köle pazarına gelen zenginler, bu tuhaf görünümlü kadınlardan ürkerlerdi ve beğenmezlerdi. Yani Padaung Kadınları bir zamanlar köle olmamak için boyunlarını uzatıyorlardı. Popüler kültürde şimdilerde Padaung Kadınları’nın bölgeye olan turist ilgisini sürdürmek için boyun uzattıkları da tahmin edilmektedir. Nitekim bölge, turizmden hatrı sayılır bir meblağ kazanmaktadır.

Peki ya sizler daha önce Padaung Kadınları’nı görmüş müydünüz? Sizce bu güzellik uğruna çekilecek bir çile midir? Eğer çok güzel olacağınızı bilseydiniz; yıllarca boynunuzda onlarca halka ve 12 kiloluk bir ağırlık ile ile yaşar mıydınız?

Kaynak: webtekno

Write A Comment