Aşırı sıcaklık, dengesiz yağışlar ya da diğer ekstrem hava olayları tüm Dünya’yı tehdit etmeye devam ediyor. Bu küresel krizin etkileri ise çok uzakta değil, bazı hükümetler ve bilim insanları krizin önüne geçmeyi amaçlayan çalışmalar yapıyor.

Ulusal havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) iklim değişikliğinin yarattığı tahribatı engellemeyi, iklim gözlemlerini, analiz ve bilimsel araştırmaları amaçlayan bir iklim eylem planı yayınlandı.

NASA, eylem planını açıkladı

NASA'nın İklim Krizine Karşı Eylem Planı Yayınlandı

İklim krizi, NASA’nın araştırma tesislerini, ekipmanlarını, araçlarını ve altyapısını her anlamda etkiliyor. Ajans; güneşin hareketlerini, deniz seviyesinin yükselmesini, okyanus ve atmosferik sıcaklıkları, ozon tabakasını, hava kirliliğini, sera gazı seviyelerini ve deniz buzu ve kara buzundaki değişiklikleri barındıran geniş kapsamlı bir iklim araştırması yapıyor. NASA’nın İklim kriziyle başa çıkmak için hazırladığı eylem planını yayınlandı.

Eylem planında yer alan başlıca maddelere göre NASA;

  • Uzaya erişimde risk oluşturan iklim değişikliklerini belirlenerek riski azaltma çalışmaları başlayacak.
  • İklim krizi risk analizi oluşturarak iklim değişikliklerine uyum sağlamanın yollarını arayacak.
  • İklim değişikliğini risk analizi ve dayanıklılık planlamasına entegre edecek. Oluşabilecek sorunlar daha önceden tespit edilerek operasyon ve bakım süreçleri geliştirilecek.
  • İklim modellemesini güncelleyerek iklim krizinin oluşturduğu tehditleri ve güvenlik açıklarına engel olacak.
  • Yeni nesil iklim modelleri sayesinde Dünya’nın su ve enerji döngüsü hakkında güncel veriler üretecek. NASA iklim bilimi verileri ile Coğrafi Bilgi Sistemleri arasında bağlantı kurulacak.
  • İklim değişikliğine etkisi olan havacılık topluluklarını belirleyerek, iklime etkisi olan şirketler için çözümler geliştirmek ve uygulamak için iş birliği yapacak.

Kaynak: webtekno

Write A Comment