Investing.com –  TCMB ve TÜİK’in ortak olarak hazırladığı Sektör Bilançoları raporu Türkiye’de reel sektörde faaliyet gösteren firmalara ilişkin gelişmelerin finansal tablolar ve bu tablolardan derlenen veriler yoluyla izlenmesi ile kamuoyuna bu alanda kapsamlı ve düzenli bilgi sağlanması amacıyla hazırlanıyor.

Yıllık olarak hazırlanan verinin 2020 sonuçları bugün açıklandı. Veriye göre;

En yüksek aktif büyüklük imalat sektöründe olurken en yüksek net kâr yine imalat sektöründe oldu. En yüksek net zarar ise ulaştırma ve depolama sektöründe oldu.

Firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 280 bin 776 ile en başta yer aldı.

İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2020 yılı için %16,3 oldu.

2020 yılında en yüksek yurtdışı satış imalat sektöründe gerçekleşti. Yurtdışı satışlara bakıldığında, en yüksek yurtdışı satış 838 milyar 851 milyon TL ile imalat sektöründe gerçekleşti. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yurtdışı satış 607 milyar 336 milyon TL oldu.

2020 yılında firmaların net satışları ve faaliyet kârı arttı. Sektör Bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net satışları 9 trilyon 316 milyar 769 milyon TL, toplam faaliyet kârı ise 608 milyar 162 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yazar: Deniz Engin

Kaynak: investingTR

Write A Comment